Shēnméngjì 9:10

10 Yēhéhuá bǎ nà liǎng kuaì shí bǎn jiāo gĕi wǒ , shì shén yòng zhítou xiĕ de . bǎn shàng suǒ xiĕ de shì zhào Yēhéhuá zaì dà huì de rìzi , zaì shān shàng , cóng huǒ zhōng duì nǐmen suǒ shuō de yīqiè huà .