10 Wǒ wèicéng bǎ nǐde gōngyì cáng zaì xīnli . wǒ yǐ chén míng nǐde xìnshí , hé nǐde jiùēn . wǒ zaì dà huì zhōng wèicéng yǐnmán nǐde cíaì , hé chéngshí .