Shìshījì 11:11

11 Yúshì Yēfútā tóng Jīliè de zhǎnglǎo huí qù , bǎixìng jiù lì Yēfútā zuò lǐng xiù , zuò yuán shuaì . Yēfútā zaì Mǐsībā jiāng zìjǐ de yīqiè huà chén míng zaì Yēhéhuá miànqián .