Shìshījì 12:3

3 Wǒ jiàn nǐmen bù lái jiù wǒ , wǒ jiù pīn méng qián qù gōngjī Yàmén rén , Yēhéhuá jiāng tāmen jiāo zaì wǒ shǒu zhōng . nǐmen jīnrì wèishénme shàng wǒ zhèlǐ lái gōngdǎ wǒ ne .