Shìshījì 13:5

5 Nǐ bì huáiyùn shēng yī gè érzi , bùkĕ yòng tì tóu dāo tì tāde tóu , yīnwei zhè háizi yī chū tāi jiù guī shén zuò ná xì ĕr rén . tā bì qǐ shǒu zhĕngjiù Yǐsèliè rén tuōlí Fēilìshì rén de shǒu .