Shìshījì 13:6

6 Fùrén jiù huí qù duì zhàngfu shuō , yǒu yī gè shén rén dào wǒ miànqián lái , tāde xiàngmào rú shén shǐzhĕ de xiàngmào , shén shì kĕ wèi . wǒ méiyǒu wèn tā cóng nǎli lái , tā yĕ méiyǒu jiāng tāde míng gàosu wǒ ,