Shìshījì 15:2

2 Shuō , wǒ gū déng nǐ shì jíqí hèn tā , yīncǐ wǒ jiāng tā gĕi le nǐde péibàn . tāde meìzi bú shì bǐ tā hái mĕilì ma . nǐ kĕyǐ qǔ lái daìtì tā ba .