Shìshījì 16:8

8 Yúshì Fēilìshì rén de shǒulǐng ná le qī tiaó wèi gān de qīng shéngzi lái , jiāo gĕi fùrén , tā jiù yòng shéngzi kúnbǎng Cānsūn .