Shìshījì 18:28

28 Bìng wú rén dājiù . yīnwei lí Xīdùn yuǎn , tāmen yòu yǔ biérén méiyǒu láiwǎng . chéng zaì píngyuán , nà píngyuán kàojìn bǎiLìhé . dàn rén yòu zaì nàli xiū chéng jūzhù ,