Shìshījì 19:10

10 Nà rén bù yuàn zaì zhù yī yè , jiù beì shàng nà liǎng pǐ lü , daì zhe qiè qǐshēn zǒu le , lái dào Yébùsī de duìmiàn , Yébùsī jiù shì Yēlùsǎlĕng .