Shìshījì 19:22

22 Tāmen xīnli zhēng huān chàng de shíhou , chéng zhōng de fĕi tú wéi zhù fángzi , liánlián kòu mén , duì fáng zhǔ lǎo rén shuō , nǐ bǎ nà jìn nǐ jiā de rén daì chūlai , wǒmen yào yǔ tā jiāo hé .