Shìshījì 19:30

30 Fán kànjian de rén dōu shuō , cóng Yǐsèliè rén chū Āijí dì , zhídào jīnrì , zhèyàng de shì méiyǒu xíng guō , yĕ méiyǒu jiàn guō . xiànzaì yīngdāng sīxiǎng , dàjiā shāngyì dāng zĕnyàng bànlǐ .