Shìshījì 2:19

19 Jízhì shì shī sǐ hòu , tāmen jiù zhuǎn qù xíng è , bǐ tāmen lièzǔ gèng shén , qù shìfèng kòu baì bié shén , zǒng bú duàn jué wán gĕng de è xíng .