Shìshījì 2:20

20 Yúshì Yēhéhuá de nùqì xiàng Yǐsèliè rén fā zuò . tā shuō , yīn zhè mín wéibeì wǒ fēnfu tāmen lièzǔ suǒ shǒu de yuē , bù tīng cóng wǒde huà ,