Shìshījì 20:18

18 Yǐsèliè rén jiù qǐlai , dào Bótèlì qù qiú wèn shén shuō , wǒmen zhōngjiān shuí dāng shǒuxiān shàng qù yǔ Biànyǎmǐn rén zhēng zhàn ne . Yēhéhuá shuō , Yóudà dāng xiān shàng qù .