Shìshījì 3:3

3 Suǒ liú xià de jiù shìfēi lì shì de wǔ gè shǒulǐng hé yīqiè Jiānán rén , Xīdùn rén , bìng zhù Lìbānèn shān de Xīwèirén , cóng bā lì hēi men shān zhídào Hāmǎkǒu .