Shìshījì 4:17

17 Zhǐyǒu Xīxīlā bùxíng taópǎo , dào le Jīnírén xī bǎi zhī qī yǎ yì de zhàngpéng , yīnwei Xiàsuǒ wáng Yébīn yǔ Jīnírén xī bǎi jiā héhǎo .