Shìshījì 5:28

28 Xī Xīlā de mǔqin cóng chuānghu lǐ wǎng waì guānkàn , cóng chuāng líng zhōng hūjiào shuō , tāde zhàn chē wèihé dān yán bù lái ne . tāde chēlún wèihé xíng dé màn ne .