30 Tāmen mòfēi dé cái ér fēn . mĕi rén dé le yī liǎng gè nǚzi . Xīxīlā dé le cǎi yǐ wéi lǔ wù , dé xiùhuā de cǎi yǐ wéi lüè wù . zhè cǎi yǐ liǎng miàn xiùhuā , nǎi shì pī zaì beìlǔ zhī rén jǐngxiàng shàng de .