Shìshījì 6:19

19 Jīdiàn qù yùbeì le yī zhǐ shānyánggāo , yòng yī yīfǎ xì miàn zuò le wú jiào bǐng , jiāng ròu fàng zaì kuāng neì , bǎ tāng shèng zaì hú zhōng , daì dào xiàngshù xià , xiàn zaì shǐzhĕ miànqián .