Shìshījì 6:20

20 Shén de shǐzhĕ fēnfu Jīdiàn shuō , jiāng ròu hé wú jiào bǐng fàng zaì zhè pánshí shàng , bǎ tāng dǎo chūlai . tā jiù zhèyàng xíng le .