Shìshījì 7:5

5 Jīdiàn jiù daì tāmen xià dào shuǐ páng . Yēhéhuá duì Jīdiàn shuō , fán yòng shétou tiǎn shuǐ , xiàng gǒu tiǎn de , yào shǐ tā dān zhàn zaì yī chù . fán guì xià hē shuǐ de , yĕ yào shǐ tā dān zhàn zaì yī chù .