28 Lǜfǎ bĕn shì lì ruǎnfuò de rén wéi Dàjìsī . dàn zaì lǜfǎ yǐhòu qǐshì de huà , shì lì érzi wéi Dàjìsī , nǎi shì chéngquán dào yǒngyuǎn de .