9 Nǐ zaì Yóudà rén yǎnqián yào yòng shǒu ná jǐ kuaì dà shítou , cáng zaì qiè zhuān de huīní zhōng , jiù shì zaì dá bǐ nì fǎlǎo de gōng mén nàli ,