19 Wǒ bì zaì lǐng Yǐsèliè huí tāde cǎo cháng , tā bì zaì Jiāmì hé Bāshān chī cǎo , yòu zaì Yǐfǎlián shān shang hé Jīliè jìng neì déyǐ bǎozú .