20 Nǐmen cóng liè guó taótuō de rén , yào yītóng jùjí qián lái . nàxiē tái zhe diāokè mùǒu , dǎogào bùnéng jiù rén zhī shén de , haó wúzhī zhì .