29 Tāmen bì yǐ hèn è bàn nǐ , duó qǔ nǐ yīqiè laólù dé lái de , liú xià nǐ chìshēnlòutǐ . nǐ yínluàn de xiàtǐ , lián nǐde yín xíng , daì nǐde yínluàn , dōu beì xiǎnlù .