18 Wáng bùkĕ duó qǔ mín de chǎnyè , yǐzhì qū zhú tāmen líkāi suǒ chéngshòu de . tā yào cóng zìjǐ de dì yè zhōng , jiāng chǎnyè cìgĕi tā érzi , miǎndé wǒde mín fēnsàn , gèrén líkāi suǒ chéngshòu de .