YuēShūyàjì 10:37

37 Jiù duó le Xībǎilún hé shǔ Xībǎilún de zhū chéngyì , yòng dāo jiāng chéng zhōng de rén yǔ wáng , bìng nàxiē chéngyì zhōng de rénkǒu , dōu jī shā le , méiyǒu liú xià yī gè , shì zhào tā xiàng Yījīlún suǒ xíng de , bǎ chéng zhōng de yīqiè rénkǒu jìn xíng shā miè .