YuēShūyàjì 14:12

12 Qiú nǐ jiāng Yēhéhuá nà rì yīngxǔ wǒde zhè shān dì gĕi wǒ . nàli yǒu Yànà zú rén , bìng kuān dà jiāngù de chéng , nǐ yĕ céng tīngjian le . huòzhĕ Yēhéhuá zhào tā suǒ yīngxǔ de yǔ wǒ tóng zaì , wǒ jiù bǎ tāmen gǎn chū qù .