9 Yòu cóng shāndǐng yán dào Nífúduōyà de shuǐ yuán , tōng dào Yǐfúlún shān de chéngyì , yòu yán dào Bālā ( Bālā jiù shì Jīliè Yélín ) .