YuēShūyàjì 17:15

15 Yuēshūyà shuō , nǐmen rúguǒ zú dà rén duō , xián Yǐfǎlián shān dì zhǎi xiǎo , jiù kĕyǐ shàng Bǐlìxǐrén , Lìfáyīnrén zhī dì , zaì shùlín zhōng kǎn fá shùmù .