YuēShūyàjì 17:16

16 Yūesè de zǐsūn shuō , nà shān dì róng bú xià wǒmen , bìngqiĕ zhù píngyuán de Jiānán rén , jiù shì zhù bǎi shàn hé shǔ bǎi shàn de zhèn shì , bìng zhù yé sī liè píngyuán de rén , dōu yǒu tiĕ chē .