YuēShūyàjì 17:18

18 Shān dì yĕ yào guī nǐ , suī shì shùlín , nǐ yĕ kĕyǐ kǎn fá . kàojìn zhī dì bì guī nǐ . Jiānán rén suī yǒu tiĕ chē , suī shì qiángshèng , nǐ yĕ néng bǎ tāmen gǎn chū qù .