12 Tāmende bĕi jiè shì cóng Yuēdànhé qǐ , wǎng shàng tiē jìn Yēlìgē de bĕibiān . yòu wǎng xī tōng guō shān dì , zhídào bǎi yà wén de kuàngyĕ .