YuēShūyàjì 21:20

20 Dì èr shí yī zhāng Lìwèi zhīpaì zhōng Gēxiá de zōngzú , jiù shì Gēxiá qíyú de zǐsūn , niānjiū suǒ dé de chéng yǒu cóng Yǐfǎlián zhīpaì zhōng fēn chūlai de .