YuēShūyàjì 21:21

21 Yǐsèliè rén jiāng Yǐfǎlián shān dì de Shìjiàn , jiù shì wù shārén de taó chéng hé shǔ chéng de jiāo yĕ , gĕi le tāmen . yòu gĕi tāmen jī sè hé shǔ chéng de jiāo yĕ ,