YuēShūyàjì 7:6

6 Yuēshūyà biàn sī liĕ yīfu . tā hé Yǐsèliè de zhǎnglǎo bǎ huī sǎ zaì tóu shàng , zaì Yēhéhuá de yuē jǔ qián fǔfú zaì dì , zhídào wǎnshang .