YuēShūyàjì 8:21

21 Yuēshūyà hé Yǐsèliè zhòngrén jiàn fú bīng yǐjing duó le chéng , chéng zhōng yān qì fēi téng , jiù zhuǎn shēn huí qù , jī shā Aì chéng de rén .