28 Jonatán le contestó:
—David me rogó que lo dejara ir a Belén.