Levítico 12:3

3 No oitavo dia o menino terá que ser circuncidado.