37 semearem lavouras, plantarem vinhase colherem uma grande safra.