3 Tu, porém, és o Santo,és rei, és o louvor de Israel.