125 Tu siervo soy yo, dame entendimiento; Para que sepa tus testimonios.