31 Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u een weg, die nog uitnemender is.