24 Een iegelijk, waarin hij geroepen is, broeders, die blijve in hetzelve bij God.