31 En die deze wereld gebruiken, als niet misbruikende; want de gedaante dezer wereld gaat voorbij.