23 En dit doe ik om des Evangelies wil, opdat ik hetzelve mede deelachtig zou worden.