4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij.