25 En dit is de belofte, die Hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven.